หมวด กรงน้องหมา
กรงสุนัข MD-1
w100 x d70 x h80 cm.
กรงสุนัข MD-2
w150 x d80 x h100 cm.
กรงสุนัข MD-3
w150 x d100 x h120 cm.
กรงสุนัข MD-4
w80 x d60 x h190 cm.